”Vi slåss för hela världen”

Text Donald Boström

Även Sverige måste vara en del av kriget mot IS. Det säger det kurdiska parlamentets Talman, Yousif Mohammad Sadiq under sin snabbvisit i Sverige där han bett Sverige om vapen berättar han när han träffar Dagens ETC.

Syftet med besöket är att träffa företrädare för den svenska regeringen och diskutera hjälpinsatser i kriget mot IS, den Islamiska Staten.

Medan ett antal irakiska divisioner inledningsvis flydde för de framstormade IS trupperna, stod kurdiska Peschmerga (Kurdistans säkerhetstyrkor) i norr kvar vid sina gränser och tog striden i vad som kom att bli ett omfattande krig mot IS.

– Vi slåss inte bara för det Kurdiska folket, vi krigar vi för hela världen. Det är av avgörande intresse för det internationella samfundet att stoppa IS från att bygga sin stat och etablera sitt Kalifat, säger talman Yousif Mohammad Sadiq. Vi för ett mycket tungt krig med stora offer och många skadade, hjälpbehovet är stort.

– Även om IS känner av förlusterna efter deras misslyckade anfall på Kirkuk då 600 IS krigare stupade under en dag, och därtill betydande förluster i Kobane, så betyder inte det att faran är över, tvärtom.

Sedan 8 månader är de kurdiska områdena under attack av IS styrkor som räknar in området i sin planerade stat. Stridsfronten mellan IS och Perschmerga är hela 1050 km och sträcker sig från Shingal i nordväst till Jalawla i sydöstra Kurdistan. De kurdiska styrkorna är ständigt under attack men lyckats hålla IS utanför sitt territorium så här långt med sina uråldriga, rysktillverkade vape n.

Samtalen under talman Sadiqs vistelse i Sverige är en fortsättning på de samtal som fördes i januari, när Kurdistans utrikesminister Falah Mustafa Baker med delegation besökte Sverige.

Kurdistans representant i Sverige, Shorsh Kadir Rahem, ber nu Sverige om hjälp, och han har mötts av ett starkt stöd menar han.

För svenskt vidkommande innebär det att man nu efter kurdiska önskemål får fundera på att uppgradera ambassadkontoret i huvudstaden Erbil till Generalkonsulat, och hur relationen mellan de båda parlamenten ska utvecklas.

– Men nu räcker inte ord längre, striderna är svåra och nu krävs handling från omvärlden. Vi ber Sverige om militärt stöd, humanitär hjälp och politisk uppbackning säger Sadiq.

Framför allt är det granatgeväret Carl-Gustaf som står på önskelistan. Men där säger Sverige blankt nej. Däremot diskuterar den svenska regeringen möjligheter att skicka ner personal för militär utbildning av Peshmerga. Möjligheten att skicka sårade Peshmerga till Sverige, flyktingläger, stöd för traumatiserade yezidikvinnor och fältsjukjus är några av förslagen på svenska insatser som Kurdistan är i behov av. Förslag som talman Sadiq tog upp med sin svenska kollega talman Urban Ahlin och den svenska kabinettsekreteraren Annika Söder. Förslag som Sverige är öppen för, men talman Yousif Mohammad Sadiq är rädd för att tiden rinner ut.

– När vi i dag har informerat de svenskar vi träffat om att även staden Gwer, mellan Mosel och Erbil, nu är under attack av IS var det en nyhet för många. Vi har i dag 2.1 miljoner flyktingar i Kurdistan, internflyktingar och från Syrien, de utgör en tredjedel av landets befolkning.

– Jag är inte säker på att Sverige och omvärlden riktigt förstår hur allvarligt läget är avslutar Talmanen, Yousif Mohammad Sadiq.

Publicerad i tidningen ETC 2015

 
Donald Boströmmiddle east