Ethiopian child soldiers

Ethiopian child soldiers

YEAR 1998
TRAVELS IN Eritrea, Ethiopia
MEDIA OUTLET TV news, Daily Newspaper, 
ASSIGNED BY Dagens Nyheter, Swedish Television Rapport

 

 

Horrifying information about dead child soldiers in minefields shook the whole world. In the war against Eritrea, Ethiopia used children as soldiers and living mine clearers. It was the most horrible sight that could be seen. Ethiopia had stormed Eritrean positions in a futile attempt to break through and to advance towards the capital. Now they lay there, mile after mile, tens of thousands of underaged small soldiers and men, in a pointless dead, and even in death denied by their own government.

 

Excerpt from Dagens Nyheter, August 15, 1998

Den var den mest fruktansvärda syn som gick att se. Regnperiodens väta omväxlande med den afrikanska hettan gjorde dessutom stanken outhärdlig. Etiopien hade gjort det igen, Gud vet varför, stormat fram mot de eritreanska ställningarna i ett fruktlöst försök att bryta igenom för att ta sig vidare mot huvudstaden. Nu låg de där, kilometer efter kilometer, tiotusentals minderåriga pojksoldater och män, stilla, meningslöst och ända in i döden förnekade av sin egen regering.